Tillbaka

 

Döda i Gualövs församling

1821 - 1894

Datum

Datum avser

1872-12-17

död

Den avlidne

Namn

Kön

Anders Jönsson

man

Titel

Civilstånd

inhyses

änkling

Ort

Äktenskaplig börd

Gualöf 3

ej angivet

Dödsorsak

Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)

 

År:  75

Månad:  9

Dag:  5

Födelsedatum: 

Attest

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

 

 

Övrigt


Källhänvisning

Arkiv

Sid-/årsnummer

Gualövs kyrkoarkiv  F:1

63 /  11

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

21

Läsproblem i förlaga

Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

Volymen innehåller:

Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Gualöv C:3 1821-1860. Anteckningarna 1821-1824 rekonstruerade efter klockarens "strödde Anteckningar". Gualöv F:1 1861-1880 samt Gualöv 1881-1894.