Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Personakt

XI:985 Carl Jönsson Sabelsjköld

         Adel. ätten Sabelsköld,

                 N:o 150

            Utdöd i början av

                1700-talet

Major. Blev 73 år.

 

 

Far

XII:1969 Jöns Mårtensson. Född . Död omkring 1626 I Vibyholm Slott , Flen Södermanland (D) 1).

Mor

XII:1970 Brita Larsdotter. Född . Död I Nyköpings slott (D) 1).

 

Född

1590-01-02 I Nyköping ( D ).

Döpt

 

Död

1663-10-12 I Ekenäs, Blacksta ( D ).

 

 

Familj med Magdalena (Malin) Strang

 

Maka

Magdalena (Malin) Strang. Född omkring 1590 2). Död 1628-10-02 I Åsebo i Högsby  socken 3).

 

 

Vigsel

1616 3).

Han var gift under tiden 1616 tom 1628 då Magdalena avled

 

 

Son

Herr Jonas Sabelskjöld. Född . Död .

Son

Herr Johan Sabelskjöld. Född . Död  3).

Dotter

Elisabet Sabelskjöld. Född . Död 1659.

Dotter

Brita Carlsdotter Sabelskjöld. Född . Död 1676.

 

 

Familj med Fru Rosensrråle

 

Maka

XI:986 Fru Rosensrråle. Född 1608-02-24 2). Död 1674 På Ekenäs 4).

 

 

Vigsel

1634 3).

Han var gift med Ingeborg under tiden 1634 tom 1663

 

 

Son

X:493 Jöns Sabelskjöld. Född omkring 1636. Död 1696-03 I Bråhult, Kristdala ( H ).

Son

Herr Svante Sabelskjöld. Född före 1644 3). Död 1677 3).

Son

Birger Sabelskjöld. Född . Död 1668.

 

 

Noteringar

 

Fänrik i Smålands Kavalleriregemente c:a 1615, Adlad 1617-10-26, Ryttmästare 1627,

Avsked 1629.

 

 Var gift tidigare med Magdalena Strang som dog 1628-10-02

 

Carl Jönsson Sabelskjöld

född 1590-01-02, död 1663-10-12 Carl Jönsson Sabelskjöld

f.1590-01-02 Nyköping

 

d.1663-10-12 Ekenäs Blacksta, Flen

Fänrik, ryttare, häradshövding

Bråhult, Ekenäs

Kristdala, Blacksta

 

 [ Barn ]

 Jöns Mårtensson

f.

 

d.~1626

Vibyholm

Slottsfogde

Häckelstad

 

Brita

Larsdotter

f.

 

d.

Nyköpings slott

Köksföreståndare

 

Carl Jönsson Sabelskjöld,

född 1590-01-02 i Nyköping,

död 1663-10-12 i Ekenäs, Blacksta, Flen.

Fänrik, ryttare, häradshövding i Bråhult, Ekenäs, Kristdala, Blacksta.

 

De tidigaste uppgifterna om militärtjänstgöring anger att Carl

deltog i krig i Polen, samt i Kalmar-kriget.

Hans änka Ingeborg Rosenstråle skrev till Konungen efter hans död, att han tjänat

" deras Salige Konglige Majestäter allt ifrån Konung Carl IX, under vilken han först tjänte emot polackerna i Livland" .

Han hade antagligen börjat sin militära bana redan i åldern 15-20 år och därvid tjänstgjort i olika uppgifter.

Han blev fänrik i Smålands ryttare 1616.

 

1616 - Fänrik vid Smålands ryttare.

 

1616 - Carl gifter sig med Magdalena Strang.Magdalena var dotter

till ryttmästaren vid Upplandsfanan Hans Strang och Carin Bagge af

Berga (adelssläkt 118). Strang kom ursprungligen från Skottland.

Äktenskapet anordnades enligt uppgift av Karl IX:s maka drottning

Kristina. Det var genom äktenskapet mellan Carl och Magdalena som

släkten Sabelkjöld fick anknnytning till Kristdala socken. Hans

Strang hade lånat ut pengar till Johan III och fick därigenom 1577

vissa gårdar I Kristdala som pant.

 

1617 - Sägs ha räddat den blivande kungen Gustav II Adolf i slaget

vid Stolbova mot Ryssland, då den blivande kungens häst stupade.

Enligt sägnen red de båda bort från striden, slagandes med sablar

på båda sidor om hästen, den ene vänsterhänt den andre högerhänt.

 

 

1617-10-12 - Carl adlades till namnet Sabelskjöld i samband

Gustav II Adolfs kröning i Uppsala.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Adelsbrev för Karl Jönsson den 28 oktober 1617 

Översatt till modern svenska av Sven Bankeström

 

Vi Gustaf Adolf med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung,                                                        

storfurste till Finland, hertig i Estland och Karelen, herre över

Ingermanland etc. göra veterligt: I alla tider i världen har det

varit brukligt, vilket också själva naturen medgiver, att de som

eftertraktat och beflitat sig om dygd och ära, dem har man framför

andra hållit i anseende. Det gäller både dem som i krigslöften har

förhållit sig tappert och manligt och hjälpt till att försvara

sitt fädernesland, så ock dem som eljest i sitt kall och ämbete

har förhållit sig trogna, rättrådiga och flitiga mot sin rätte

herre och konung och varit sitt fosterland till hjälp och bistånd,

i vad måtto de har kunnat tänka att deras överhet och fädernesland

har dragit nytta och förkovring av att de av kejsare , konungar,

höga härskare och regenter hållits i ära och vördnad, så ock

blivit begåvade med titlar, sköldar och privilegier. Av dylika

märkliga och berömliga bedrifter har all adlig och ridderlig

härkomst själva sitt ursprung och begynnelse. Sådana adliga titlar

och ridderlig utsmyckning har av höga överheten uppfunnits med

förståndig och välbetänkt beräkning, på det att all berömlig dygd

och ära måtte hållas i vördnad och sin tillbörliga lön rikligen

bekomma. Vidare att de som på sådant sätt framför andra beflitat

sig skall njuta det sig till godo, så att ock andra genom deras

exempel blir uppväckta till sådana adliga dygder, ridderliga

konster, lovvärda gärningar och manliga bedrifter och desto mer

vinnlägga och beflita sig om de ting som länder till

fäderneslandets märkliga befordran och välfärd.

 

Så alldenstund ärlig och manhaftig vår trotjänare och fänrik under

en vår ryttarfana Karl Jönsson är en ibland dem som har förhållit                                                                                                                         (Adelsbrevet)

sig trofast mot oss , tjänat sitt fädernesland till gagn och godo

och efter dygd och ära traktat, så att vi och Sveriges krona har

haft nytta och gagn därav; såsom han ock nu ytterligare lovat och

tillsagt att vilja vara oss och våra efterkommande huld, trogen

och rättrådig och alltid söka vårt och rikets gagn och bästa. Så

har vi fördenskull av synnerlig gunst och nåd och den benägenhet

vi hyser till dem som ställer och förhåller sig uppriktigt , så

ock efter den makt och myndighet vi som regerande herre och konung

äger I Sverige har vi välvilligt unnat och givit , såsom vi ock nu

härmed unnar och ger honom och alla hans äkta livsarvingar ,

arvinge från arvinge för evärdlig tid till adligt sköldemärke

detta efterskrivna vapen, nämligen en blå sköld och däruti en vit

springande häst, ovanpå en öppen tornerhjälm, vars täcke och krans

är med blått och vitt fördelat, och mitt över hjälmen en gul                                                                           

ryttarfana, på den ena sidan om fanan en sabel och på den andra

sidan en pistol, efter som själva avmålade vapnet härvid det

vidare utvisar. Samma sköldemärke och adliga frihet skall han och

hans äkta livsarvingar hava makt och rätt att för och bruka i

strid, storm, kamp, tornering, fäktande eller på sigillet,

antingen uthugget eller avmålat allteftersom honom själv synes.

Desslikes skall han och alla hans äkta livsarvingar, arvinge från

arvinge, njuta samma adliga friheter och förmåner i adliga och

ridderliga saker som andra av ridderskapet och adeln i vårt rike

Sverige har och njuter, och därmed bliva i alla handlingar lika

aktade och hållna, dock vars och ens stånd och villkor efter                                                                       

privilegierna förbehållna. Till ytterligare visshet och högre

skydd har vi detta brev med vår egen hand underskrivit och vårt

konungsliga sigill härunder hänga låtit. Givet Uppsala den 28                                                                                (Gustaf II Adolf)

oktober år efter Kristi vår frälsares milderika födelse, det

sextonhundrade och på det sjuttonde.

 

Gustavus Adolphus

 

Med egen hand

 

------------------------------------------------------------------

 

 

1619-08-21 - Carl erhöll stadsfästelser på sin svärfar Börje

Jönsson Rosenstråles förläningar i Kristdala socken. Dessa hade

han i underpant för 3500 daler.

 

1622 - Carl blev ryttmästare vid Smålands ryttare.

 

1622-1652 - Carl var häradshövding i Skärkinds härad i

Östergötland. Under den här perioden finns bara upplysningar om

att Carl en gång deltagit i ting i egenskap av häradshövding,

arbetet som häradshövding genomfördes istället av lagläsare.

 

1624 - Genom bytesbrev med ryttare Peder Silkelock utbyter Carl

Bankhult mot Systertorp.

 

1625-1627 - Deltog i fälttåget i Livland, och var där kommendant

på slottet Schedas 31 juli till 4 november 1625.

 

1627 - Introducerats under sköld nr. 122 på Riddarhuset, som

senare ändrats till nr.150. Carl är major vid Smålands ryttare.

Deltar i sin första riksdag.Carl deltar även i riksdagarna 1629,

1632, 1633,1634,1635,1638,1640, 1642, 1645 och 1650. Han är där

upptagen under klass 3, det vill säga den stora klassen för den

obetitlade adeln.

 

1628-10-02 - Carls hustru Magdalena dör på Åsebo i Högsbo socken,

Kalmar län. Åsebo är ett gods som gått i arv från släkterna Slatte

och Bagge av Berga. Magdalena begravs i Högsby kyrka.

 

1629 - Carl tar avsked från Smålands ryttare.

 

1634 - Carl för hästarna för Öland vid Gustav II Adolfs likfärd.

Samma år gifter sig med Ingeborg Rosenstråle. Genom giftet med

Ingeborg får Carl ett betydande innehav av jordegendomar.

Viktigast var gårdsinnehaven i Kristdala och i Södermanland. I

Blacksta socken bildades ett säteri med gården Ekenäs som centrum.

Troligtvis bodde familjen olika tider på olika gårdar och

utnyttjade de produkter som gårdarna producerade.

 

1645 - Rättegång mellan Carl och hans bror Mikael om arvsrätten

till föräldrarnas egendom Häckelstad. Några år senare tvistade

bröderna om en ärvd guldkedja.

 

1645-07-16 Carl framför i riksdagen att danskarna inte var att

lita på och att man borde fortsätta med kriget. Fred slöts sedan

med danskarna i Brömsebro den 13 augusti och danskarna fick avstå

från bl a Gotland och Jämtland.

 

1650 - Carl finns upptagen under Södermanlands kompani som sådan

adel, som ännu icke "sine rusttjänstlängder uti Kongl.

Krigskollegio inlevererat, ej heller några hästar presenterat pro

anno 1650". Vilket bör visa att Sabelskjöld vid denna tidpunkt

hade Ekenäs i Blacksta socken, Södermanland som huvudgård.

 

1663-10-12 Carl avlider på Ekenäs.

 

1664-05-06 Carl begravs i Blacksta kyrka, Flen. Där finns hans

gravsten, vapen och sorgfana, alla med påskrifter.

 

1684 - Arvskifte hålls efter Carl och Ingeborg. Se makan Ingeborg

för närmare uppgifter.

 

Carl skänkte tillsammans med sin första fru Margareta Strang

altardukar, mässhakar m m till Kristdala kyrka. Tillsammans med

sin andra fru Ingeborg Rosenstråle skänkte han 1663 ett par

tennljusstakar med vapen och namn till Blacksta kyrka.

 

Barn med Magdalena Strang:

Elisabeth, d.1659-12- . Gift 1644 med löjtnanten Magnus Stråle av

Ekna (adelssläkt nr 87), f.1617, d.1674, son till Olof Stråle av

Ekna.

 

Brita d.1676?.Brita flyttade till Flenshult i Karlstorps socken,

Kalmar län. Gift före 1642 med löjtnanten Per Nilsson Ulfsax

(adelssläkt nr. 107) i hans första gifte. Per var född 1619, dog

1690.

 

 

Barn med Ingeborg Rosenstråle:

*Jöns, f.1636.Gift med Märta Stråle av Ekna.

 

Carl, f.~1637. Fänrik vid Kronobergs regemente 1656. Löjtnant vid

samma regemente 1657. Troligen död 1657 vid Kronobergs regements

fälttåg i Polen eller Danmark. Carl har troligen då avldit i

sjukdom eller till följd av krigshandlingar. Ogift.

 

Birger, f.1637-1668. Namnet Birger skrevs ofta Bergerus, Börje

eller Berge. Flyttade till Brånäs i Kristdala socken. 1653 blev

han page vid hovet, det vill säga hans militära bana började.

 

1658-1660 blev Birger löjtnant vid Kronobergs regemente

.

1660-01-28 gifte han sig på Götevik i Ekeby socken med Agneta

Lillie av Greger Mattssons ätt i hennes första gifte. Agneta var

dotter till kaptenen Knut Lillie av Greger Mattssons ätt

(adelssläkt nr.6) och Elisabeth von Masenbach. Birger dog 1668 i

Malmö efter en duell med löjtnanten Olof Höök av Västerbottens

regemente. Enligt krigskollegiets registratur 1669-05-17 hade

Birger "med mycket ofog" givit Höök "övermåttan stora orsaker" för

hans handlande. Enligt rådsprotokoll 1669-05-25 uttalade

rikskanslern, att Höök, när han "dråpit sin vederpart" varit "så

gott som tvingad därtill med mycken hån och spott, som han utstått

hade". Modern förmådde brodern Jöns att sända pengar till broderns

begravning, som ägde rum i Malmö. Då Birger dött i en duell skulle

han enligt dåvarande bestämmelser inte begravas i vigd jord, hur

begravningen skedde är oklart. Dueller var förbjudna genom ett

särskilt Kungligt plakat. De som inte förhindrat duellen dömdes

till stränga straff. Birgers kompanichef Johan Eketrä, en avlägsen

släkting, blev i Malmö före den 4 januari 1666 dömd till döden.

Gustav Stråle(brodern Jöns blivande svärfar) blev dömd till

avsättning. Johan Eketrä skrev klagoskrifter till Krigskollegium

och fick domen ändrad till att skiljas från tjänsten samt

landsförvisning i två år. Efter någon tid begärde han att få

vistas i Sverige, vilket beviljades. Johan Eketrä avled i slutet

av 1669. Höök som stuckit ner Birger slapp dödstraff, han skulle

utgiva mansbot, stå kyrkoplikt och behålla tjänsten.

 

Ingeborg, f.~1642, d.1711 i Kviinge socken (Kristdala) . Gift med

ryttmästaren Anders Tornerefelt(adelssläkt nr.357), d.1702 i Karl

XII.s krig.

 

Svante, f.~1644, stupade 1677-05-02 vid Kristianstad och begravdes

1680 i Kristdala kyrka, där även hans vapen sattes upp. Var

löjtnant vid änkedrottningens livregemente och ryttmästare. Deltog

i riksdagen 1664 vid endast 20 års ålder, och skrev då under

riksdagens beslut. Fadern hade avlidit året innan, och Svante som

då troligtvis bodde på Ekenäs i Blacksta socken, Södermanland hade

närmast till Stockholm. Svante gav till julen 1670 ett timglas

till Kristdala kyrka. I jordböcker från 1675-1679 står Svante på

Ekenäs i Blacksta socken. Varför begravdes han då i Kristdala?

Kanske beror det på att den ende efterlevande och ättens huvudman

Jöns bodde där. Eller hade Svante fru och barn i Kristdala? Några

sådana finns dock inte nämnda vid arvskiftet 1684 efter hans far.

 

Brita. Gifte sig 1666-02-20 med Johan Grubb som dog 1169-02-20.

Han var antingen inspektor över småtullarna i Nyköping och

Västerås eller kommisarie i Stockholm. I sitt andra äktenskap före

1684 gifte sig Brita med mantalskommisarien lantmätaren Anders

Andersson från Näs i Bärbo socken som avled 1695.

 

Både Elisabeth och Jöns gifte sig med barn till Olof Stråle af

Ekna.

 

Carl och Ingeborgs gravsten

 

Gravstenen som restes på Carl Jönsson Sabelskjöld och Ingeborg

Rosenstråles grav på Blacksta kyrkogård, Flen.

 

Gift 1634 med

Ingeborg Börjesdotter Rosenstråle, född 1608-02-24, död 1674 i Ekenäs, Blacksta, Flen.

 

 

Barn:

Jöns Sabelskjöld, född 1636, död 1696-03-

 

 

 

 

Livland

 

Livland, lat. Livo´nia, historisk region i Baltikum. Ursprungligen betecknade L. de finsk-ugriska livernas områden, men på 1200-talet utsträcktes begreppet till att syfta på ungefär hela nuv.

Estland och Lettland. Från 1582 avsågs med L. nuv. Lettland norr om Daugava samt södra Estland, från 1629 det område som då avträddes av Polen till Sverige.

 

I tidig medeltid beboddes L. av finsk-ugriska stammar i norr och av baltiska stammar i söder. På 1000-talet underkuvades stora delar av L. av ryssar, vilka etablerade sitt välde över flera furstendömen, såsom Kukenois (Koknese) och Gercike (Jersika). På 1180-talet inleddes en tysk mission, som från år 1200 övergick i erövring under namn av korståg. Riga grundades 1201, och 1202 organiserade sig erövrarna i Svärdsriddarorden. Under ledning av biskop Albert av Riga erövrades 1200-12 den centrala delen av L., men i norr hejdades expansionen genom Danmarks erövring av norra Estland 1219-20, i söder genom svärdsriddarnas nederlag vid Saule 1236, varefter dessa 1237 uppgick i Tyska orden. L. blev en konfederation av Tyska ordens livländska gren och de besittningar som tillhörde ärkebiskopen av Riga resp. biskoparna av Dorpat, Kurland och Ösel-Wieck.

 

De städer som nu växte fram var resultatet av erövrarnas strävan efter fasta knutpunkter, men de blev också handelsplatser för Hansan, för vilken L. var en viktig spannmålsexportör. Landet dominerades av tysk adel, som styrde över en underkuvad inhemsk bondeklass. L:s historia karakteriserades av fejder mellan Tyska orden, ärkebiskopen av Riga och städernas köpmän. Från 1419 möttes de livländska ständerna (biskopar, adel och stadsrepresentanter) i lantdagen. Först i slutet av 1400-talet minskade de inre motsättningarna p.g.a. hotet från Moskva; år 1502 besegrade ärkebiskopen och Tyska orden gemensamt ryssarna, och 1561 underkastade de sig Litauen, som från 1569 ingick i en realunion med Polen. År 1581 underkastade sig även staden Riga. I de strider som följde mellan Polen, Ryssland och Sverige blev L. krigsskådeplats, och 1629 avträdde Polen det svårt skövlade området norr om Daugava till Sverige, med undantag för Lettgallen, vilket förblev polskt. I det svenska L. inrättades i Dorpat (Tartu) 1630 en hovrätt och 1632 ett universitet, administrativa reformer genomfördes och böndernas ställning förbättrades. Detta stoppades dock när Ryssland erövrade L. under stora nordiska kriget (1700-21), vilket stärkte den tyskbaltiska adelns ställning. Adeln bevarade sina privilegier ända till russifieringspolitiken på 1880-talet. År 1918 upphörde L. som förvaltningsenhet och delades efter språkgränsen mellan Estland och Lettland.

 

 

 

(Klicka på bilden för större bild)

 

Dick Harrison

 

 

 

Carl Jönsson Sabelsköld ( N:o 150 ) är farmors mormors morfars mormors farfars far till Sven Berne Andersson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personhistoria

 

Årtal

Ålder

Händelse

1590

 

Födelse 1590-01-02 I Nyköping ( D ).

1608

18 år

Makan XI:986 Fru Rosensrråle föds 1608-02-24 2).

1616

 

Vigsel Magdalena (Malin) Strang 1616 3).

~1626

 

Fadern XII:1969 Jöns Mårtensson dör omkring 1626 I Vibyholm Slott , Flen Södermanland (D) 1).

1628

38 år

Makan Magdalena (Malin) Strang dör 1628-10-02 I Åsebo i Högsby  socken 3).

1634

 

Vigsel XI:986 Fru Rosensrråle 1634 3).

~1636

 

Sonen X:493 Jöns Sabelskjöld föds omkring 1636.

1659

 

Dottern Elisabet Sabelskjöld dör 1659.

1663

73 år

Död 1663-10-12 I Ekenäs, Blacksta ( D ).

 

 

Källor

 

1)

Berne's släktforskning

 

2)

Svenska Adelns Ättartavlor

 

3)

Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkommlingar

 

4)

Bernes noteringar /adelsvapen.com

 

 

 

Familjediagram