Tillbaka

 

 

Döda i Väsby församling

1755-1894 

Datum

Datum avser

1831-05-20

död

Den döde

 

Cathrina  

kvinna

Titel

Civilstånd 

 

ogift

Ort

Äktenskaplig börd 

N-o 314

inom äktenskapet

Dödsorsak 

Ålder / födelsedatum (i förekommande fall)

[ ej angiven ]

å:

m:9

d:

dat:

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

Johannes Trofast 

 

Titel

Relation

 

fader

Övrigt

vid Grufvan Ålder 3/4 år.  


Källhänvisning

Arkiv

Sid- / årsnummer

Väsby kyrkoarkiv  C:3

566 / 

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

 

Läsbarhetsproblem i förlaga

Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

 


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Väsby C:2 1755-1808; Viken 1755-1808 ingår, Väsby C:3 1809-1837, Väsby C:5 1838-1854, Väsby C:6 1855-1861, Väsby F:1 1861-1887 samt Väsby F:2 1888-1894.