Tillbaka

 

Vigda i Väsby församling

1755-1894 

 Datum

 Datum avser

 1865-11-25

 vigsel

Ospecificerad ort

 

Brudgum

Brud

 Namn

 Namn

 Johannes Torstensson

 Johanna Trofast

 Titel

 Titel

 dräng

 piga

 Ort

 Ort

 Höganäs Bruksförsamling

 N-o 1 Hultabo

 Ålder / födelseår

 Ålder / födelseår

 1840

 1836

 Civilstånd

 Civilstånd

 ogift

 ogift

 Sida i husförhörslängd

 Sida i husförhörslängd

 

 240

 Anmärkning

hinderslösh.bet af d. 11/10 65 af Pastor i Höganäs. Brudens moder Enka Anna Christina Trofast i Höganäs fsl. skriftl samtycke och Brudens broder Bruksarb. Gustaf Trofast närv. bifaller.

 


Källhänvisning

Arkiv

Sid- / ordningsnummer

Väsby kyrkoarkiv  E:1

18 / 12

Förvarande institution

 

Landsarkivet i Lund

 

Läsbarhetsproblem i förlaga

Mikrokort volymnr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

 


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Väsby C:2 1755-1808; Vigselbok. Viken 1755-1808 ingår. Väsby C:3 1809-1837; Vigselbok. Väsby C:5 1838-1854; Vigselbok. Väsby C:6 1855-1861, Väsby E:1 1861-1876 samt Väsby E:2 1877-1894.