Tillbaka

 

Döda i Höganäs församling

1854-1894 

Datum

Datum avser

1873-08-23

död

Den döde

 

Johannes Torstensson

man

Titel

Civilstånd

arbetare

gift

Ort

Äktenskaplig börd

N-o 300

ej angiven

Dödsorsak

Ålder / födelsedatum (i förekommande fall)

cholera

å:33

m:2

d: 1

dat:

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

 

 

Övrigt

[ Gravplats ] XVIII-76/61.


Källhänvisning

Arkiv

Sid- / årsnummer

Höganäs kyrkoarkiv  F:1

77 / 63

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

250

Läsbarhetsproblem i förlaga

Microfich volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

 


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Höganäs C:1 1854-1861,
Höganäs F:1 1862-1885 samt Höganäs F:2 1886-1894.