Tillbaka

 

 

Döda i Höganäs församling

1854-1894 

Datum

Datum avser

1857-12-13

död

Den döde

 

Johannes Trofast

man

Titel

Civilstånd

fattighjon

ej angivet

Ort

Äktenskaplig börd

 

ej angiven

Dödsorsak

Ålder / födelsedatum (i förekommande fall)

 

å: 80

m: 8

d: 15

dat:

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

 

 

Övrigt

 


Källhänvisning

Arkiv

Sid- / årsnummer

Höganäs kyrkoarkiv  C:1

127 / 

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

 

Läsbarhetsproblem i förlaga

Microfich volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

 


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Höganäs C:1 1854-1861, Höganäs F:1 1862-1885 samt Höganäs F:2 1886-1894.