Tillbaka

 

Födda i Trolle-Ljungby församling

1818 - 1894

Datum

Datum avser

1829-02-06

födelse

Barnet

Namn

Kön

Knut

man

Äktenskaplig börd

Antal födda

inom äktenskapet

 

Dödfödd

Paritet

 

 

Fadern

Modern

Namn

Namn

Knut Truedsson

Agnetha von der Luft

Titel

Titel

dräng

 

Ort

Ort

Wailetorp

 

 

Ålder/födelseår

 

26

Dopvittnen

Demoiselle Quebelius och Ränteri Skrifvaren Frank från Christianstad, Bokhåll. Henschen, Klockar. Kjellberg och Demois. Sjöberger i V. Ljungby.

Övrigt

[ avliden ]

Källhänvisning

Arkiv

Sid-/årsnummer

Trolle-Ljungby kyrkoarkiv  C:1

42 /  2

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

 

Läsproblem i förlaga

Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

Volymen innehåller:

Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Trolle-Ljungby C:1 1818-1856; Upprättad 1825-09-02. 1818-1824 avskrift av duplettfödelseboken, Trolle-Ljungby C:3 1857-1860, Trolle-Ljungby C:4 1861-1875, Trolle-Ljungby C:5 1876-1889 samt Trolle-Ljungby C:6 1890-1894.