Tillbaka

 

Födda i Ivetofta församling

 Datum

 Datum avser

 1885-03-31

 född

 Barnets

 

 Namn

 Kön

 Nils Sigfrid

 pojke

 Äktenskaplig börd

 Antal födda

 utom äktenskapet

 

 Dödfödd

 Paritet

 

 

 Moderns

 Faderns

 Namn

 Namn

 Berta Nilsdotter Råband

 Anders Svennson

 Titel

 Titel

 inhyses

 Dräng

 Ort

 Ort

 N-o 15 Grödby

 N-o 2 Espestorp af Trolle Ljunby

 Ålder/födelseår

 Ålder

 24

 Dopvittnen

 Tp. Sven Anderssn och h. h. Gunnil Andersd-r fr. Waijö af Sölvesborgs förs. och pigan Hanna Nilsd-r å N-o 15 Grödby.

 Övrigt

 Drängen Anders Svensson å N-o 2 Espestorp af Tr. Ljungby förs har d. 13/4 85 i närvaro af skoll. L. Svensson fr. Grödby och Ih-s Anders Jönsson å N-o 6 Ifvetofta erkänt sig vara fader till barnet och lofvat äktenskap.

 Källhänvisning

 Sidnummer

Årsnummer

 41

20

 Arkiv

Seriesignum

 Ivetofta kyrkoarkiv

CI:8

 Läsproblem

Förvarande institution

 N

LLA

 Sida i Hfl

Tidsperiod

 296

1880 - 1894

 Anmärkning

Microfich volym nr