Tillbaka

R

 

 

 

 

Ragnar

Namnsdag

 

 1 okt

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Reginheri som är sammansatt av ord som betyder gudamakter och krigare

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal, ex. på sten i Källby hallar, Västergötland: "Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på Gud".

Historiska personer

 

Ragnar Lodbrok - Ludenbyxa - var en dansk viking som härjade i England och Frankrike på 800-talet. Han ljöt döden i en ormgrop. Bekant är hans yttrande: "Grymta månde grisarna om de visste vad den gamle galten lider" Ragnar Josephsson, 1891-1966, konstnär.

 

 

Ragnhild

Namnsdag

 

 15 Juli

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden regin, ragn, gudamakter och hild som betyder strid.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal, ex. på sten i Vallentuna, Uppland: "Ragnhild och Ulfhild läto resa stenen efter sin fader och sin broder och Ingeberg efter sin make. Han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av."

Historiska personer

 

Sankta Ragnhild lär ha varit Inge d y:s gemål. Hon ligger begravd i Södertälje kyrka. En källa i Söderköping är uppkallad efter henne.

 

 

Rangvald

Namnsdag

 

 15 Juli

Förekomst

 

Ovanligt 

Härledning

 

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden ragn, ursprungligen regin, gudamakter och vald som betyder härskare.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal, ex. på flyttblock vid Ed, Uppland: "Ragnvald lät rista runor efter Fastvi, sin moder, Onäms dotter. Hon dog i Ed. Gud hjälpe hennes ande. Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland, Han var krigarskarans hövding."

Historiska personer

 

Ragnvald Dyvlnarn, vikingakung i Dublin, 900-talets början. Ragnvald Knaphövde kort om huvudet, svensk kung som mördades på sin Eriksgata vid Karlepit, år 1125 eller 26.

 

 

Robert

Namnsdag

 

 07 juni

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

Ett forntyskt namn, ursprungligen Hrodebert som är sammansatt av orden hrode, ära och bert som betyder ljus, strålande.

Äldsta belägg i Sverige

 

1219

Historiska personer

 

Vilhelm Erövrarens far, en normandisk hertig vid namn Robert, förde namnet till England

 

 

Roland

Namnsdag

 

 09 augusti

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

Ett forntyskt namn, ursprungligen Hrodlandi som betyder ärans land.

Äldsta belägg i Sverige

 

1397

Historiska personer

 

Roland av Bretagne, riddare hos Karl den store under 700-talets slut. Hjälten i Rolandssången som skrevs på 1300-talet.

 

 

Rosa

Namnsdag

 

 09 augusti

Förekomst

 

 Mindre vanligt 

Härledning

 

Ett latinskt namn som betyder ros. Rosa är även en kortform av namn som Rosalinda, Rosalie och Rosamunda.

Äldsta belägg i Sverige

 

1798

Historiska personer

 

Sankta Rosa av Lima, 1580-1617, Helighetens första blomma i Sydamerika katolskt skyddshelgon för Amerika och dess urinnevånare. Rosa Luxenburg, 1870-1919, ideolog och teoretiker. Rosa Grönberg, 1878-1960, operettprimadonna i Stockholm.

 

 

Rosina

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

 Ovanligt

Härledning

 

Ett latinskt namn som är bildat av ordet rosa som betyder ros. Kan även vara en kortform av det ursprungligen grekiska namnet Euphhrosina som betyder välsinnad, glättig.

Äldsta belägg i Sverige

 

1654

Historiska personer

 

 

 

 

Rut

Namnsdag

 

 04 Januari

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

Ett hebreiskt namn med omtvistad betydelse som möjligen betyder herdinna eller vänskap.

Äldsta belägg i Sverige

 

1621

Historiska personer

 

Rut var stammoder till kung Davids ätt och har en egen bok i Gamla Testamentet.

 

 

Rörik

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

 Ovanligt

Härledning

 

Ett fornsvenskt namn som är sammansatt av ord som betyder ära och mäktig.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift 1000-tal, ex på sten i Mjälnäs, Södermanland:       "Rörik gjorde detta minnesmärke efter Asmund, sin son.

Hanär begravd i kyrkan. Röset hopfört efter Röriks son

Historiska personer