Tillbaka 

 

Döda i Trolle-Ljungby församling

1821-1894 

Datum

Datum avser

1893-05-27

död

Den döde

 

Signe Larsdotter

kvinna

Titel

Civilstånd

inhyses

änka

Ort

Äktenskaplig börd

Espestorp 2

ej angiven

Dödsorsak

Ålder / födelsedatum (i förekommande fall)

 

å: 58

m:

d:

dat:

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

 

 

Övrigt

 


Källhänvisning

Arkiv

Sid- / årsnummer

Trolle-Ljungby kyrkoarkiv  F:2

70 / 22

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

42

Läsbarhetsproblem i förlaga

Microfich volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

 


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Trolle-Ljungby C:1 1821-1860; Anteckningarna 1821-1824 rekonstruerade efter klockarens "strödde Anteckningar". Trolle-Ljungby F:1 1861-1877 samt Trolle-Ljungby F:2 1878-1894.