Tillbaka

Döda i Näsums församling

1700 - 1894

Datum

Datum avser

1874-12-25

död

Den avlidne

Namn

Kön

Sven Danielsson

man

Titel

Civilstånd

inhyses

änkling

Ort

Äktenskaplig börd

n: 4 Näsum

ej angivet

Dödsorsak

Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)

 

År:  83

Månad:  6

Dag:  12

Födelsedatum: 

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

 

 

Övrigt

 

 

Källhänvisning

Arkiv

Sid-/årsnummer

Näsums kyrkoarkiv  F:1

75 /  50

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

17

Läsproblem i förlaga

Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning

Volymen innehåller:

Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Näsum C:1 1700-1725; Begravningsbok, slutar 1727-12-17, Näsum C:2 1726-1748; Begravningsbok, Näsum C:3 1750-1772, Näsum C:4 1773-1821, Näsum C:6 1821-1841, Näsum C:7 1842-1861, Näsum F:1 1862-1875, Näsum F:2 1876-1894.