Tillbaka

 

Döda i Trolle-Ljungby församling

1821 - 1894

Datum

Datum avser

1884-09-27

död

Den avlidne

Namn

Kön

Sven Knutsson

man

Titel

Civilstånd

torpare

gift

Ort

Äktenskaplig börd

Espestorp 2

ej angivet

Dödsorsak

Ålder/födelsedatum (i förekommande fall)

 

År:  52

Månad:  2

Dag:  14

Födelsedatum: 

Attest

 

 

 

Anförvant

Namn

Ort

 

 

Titel

Relation

Övrigt

 


Källhänvisning

Arkiv

Sid-/årsnummer

Trolle-Ljungby kyrkoarkiv  F:2

29 /  24

Förvarande institution

Sida i Hfl

Landsarkivet i Lund

43

Läsproblem i förlaga

Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)

Nej

 

Källanmärkning


Registeranmärkning

Uppgifterna hämtade ur: Trolle-Ljungby C:1 1821-1860; Anteckningarna 1821-1824 rekonstruerade efter klockarens "strödde Anteckningar". Trolle-Ljungby F:1 1861-1877 samt Trolle-Ljungby F:2 1878-1894.