Tillbaka

T

 

 

 

Tönnes

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

 Ovanligt

Härledning

 

En tysk kortform av det latinska namnet Antonius som har grekiskt ursprung och betyder oskattbar.

Äldsta belägg i Sverige

 

1599

Historiska personer

 

 

 

Theodor

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

  Mindre vanligt

Härledning

 

Ett grekiskt namn som är bildat av orden theos, gud och doron som betyder gåva..

Äldsta belägg i Sverige

 

1428

Historiska personer

  

Theodor Roosvelt, 1862-1919, president i USA. Theodor Adorno, 1903-69, tysk sociolog och filosof.

 

Thomas

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

  Vanligt

Härledning

 

En grekisk form av ett arameiskt ord som betyder tvilling.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal.

Historiska personer

  

Thomas av Canterbury känd genom T S Eliots drama Mordet i katedralen. Ärkebiskopen mördades av kungens män vid högaltaret i sin kyrka den 29 december 1170. Sir Thomas Moore, 1478-1535, engelsk statsman och författare till skriften Utopia som publicerades 1516.  Thomas Alva Edison, 1847-1931, amerikansk uppfinnare

 

Torsten

 

Namnsdag

 

 23 feb

Förekomst

 

  Vanligt

Härledning

 

Ett fornnordiskt namn sammansatt av gudanamnet Tor och sten.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal, ex. på sten i Mälsta, Kårsta socken, Uppland: "Frösten, Torbjörn, Faste, Vinjut, Ulf, Gunndjärv, de bröderna reste till minne av Torsten, sin fader."

Historiska personer

 

 

Ture

 

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

  Mindre vanligt

Härledning

 

En sidoform till det fornnordiska namnet Tore, ursprungligen Torir som är sammansatt av gudanamnet Tor och ett ord som betyder kämpe.

Äldsta belägg i Sverige

 

1300 talet

Historiska personer

Ture Jönsson Tre Rosor. Han tampades med Gustav Vasa och tvingades i landsflykt på 1500-talet.