Tillbaka

 U

 

 

 

 

Ulf

Namnsdag

 

11 april 

Förekomst

 

 Vanligt

Härledning

 

 Runinskrift, 1000-tal, ex. på sten i Källby Hallar, Västergötland: "Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på Gud."

Ulf Sebbasson, norsk 800-talsskald, kallad illskälda - dålig skald, eftersom han stal strofer från mer talangfulla yrkesbröder. Ulf Uggasson, västisländsk skald, 900-talet. Ulf Gudmarsson, 1298-1344, lagman, riksråd gift med Birgitta Bigersdotter, sedemera den heliga Birgitta.

Äldsta belägg i Sverige

 

800 talet

Historiska personer

Ulf Sebbasson, norsk 800-talsskald, kallad illskälda - dålig skald, eftersom han stal strofer från mer talangfulla yrkesbröder. Ulf Uggasson, västisländsk skald, 900-talet. Ulf Gudmarsson, 1298-1344, lagman, riksråd gift med Birgitta Bigersdotter, sedemera den heliga Birgitta.

 

Ulfhild

Namnsdag

 

 

Förekomst

 

 Ovanligt

Härledning

 

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av orden ulf, varg och hild som betyder strid.

Äldsta belägg i Sverige

 

Runinskrift, 1000-tal, på sten i Vallentuna, Uppland: "Ragnhild och Ulfhild läto resa stenen efter sin fader och broder och Ingeberg efter sin make. Han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav, endast tre kommo av."

Historiska personer

Svenska drottningen Ulfhild, bördig från Norge, gift med Sverker I den äldre som regerade 1130-1156.